V LIGA Atena II Warszawa Sparta Grodzisk Esperanto Warszawa Olimp Mińsk
Atena II Warszawa   2 0 25 9 2 1 24 26 2 0 25 13
25 13 25 19 25 15
    15 12    
Sparta Grodzisk 0 2 9 25   0 2 17 25 2 0 25 15
13 25 20 25 25 17
0 0        
Esperanto Warszawa 1 2 26 24 2 0 25 17   2 0 25 8
19 25 25 20 25 6
12 15 0 0    
Olimp Mińsk 0 2 13 25 0 2 15 25 0 2 8 25  
15 25 17 25 6 25
0 0 0 0 0 0