Finał Legionovia Metro Warszawa Atena Warszawa MOS Wola
Legionovia   2 0 25   2 0 25 23 2 0 25 14
25   25 13 25 21
           
Metro Warszawa 0 2 0 25   0 2 11 25 2 1 25 23
0 25 18 25 24 26
0 0     16 14
Atena Warszawa 0 2 23 25 2 0 25 11   2 0 25 17
13 25 25 18 25 22
0 0 0 0    
MOS Wola 0 2 14 25 1 2 23 25 0 2 17 25  
21 25 26 24 22 25
0 0 14 16 0 0